Voorwaarden

Om het consult of massagebehandeling zo goed mogelijk te kunnen laten verlopen, hanteer ik een aantal voorwaarden. Als je een afspraak maakt bij Praktijk Essence ga ik er van uit dat je deze voorwaarden hebt gelezen en hiermee akkoord gaat:

  1. Voor het bijhouden van de administratie wordt er naar je NAW (naam, adres, woonplaats) gegevens gevraagd. Als je 6 maanden niet meer bent geweest, worden je gegevens automatisch verwijderd.
  2. Afhankelijk van het consult of massagebehandeling die je wilt ondergaan, wordt er voorafgaand aan de eerste sessie een kort intakegesprek gehouden. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze (medische) informatie die je tijdens dit gesprek verstrekt. Op basis hiervan kan het consult of massagebehandeling op een verantwoordelijke en veilige manier gegeven worden.
  3. Bij wijzigingen in je situatie die van invloed kunnen zijn op het consult of massagebehandeling, ben je zelf verantwoordelijk deze te verstrekken.
  4. Alle informatie uit het intakegesprek wordt vertrouwelijk behandeld en niet aan derden verstrekt.
  5. Bij Praktijk Essence wordt geen medische diagnose gesteld. Bij twijfel kan worden afgezien van een consult of massagebehandeling en wordt je doorverwezen naar de huisarts of specialist.
  6. In geval van koorts, griep, zwangerschap (tot 37 weken) en steenpuisten (waar dan ook op het lichaam), trombose, hartklachten, wordt er geen massagebehandeling gegeven. Bij acute blessures, hoge bloeddruk en ziektes is het raadzaam eerst een arts te consulteren, voordat je een afspraak maakt voor een massagebehandeling.
  7. Gemaakte afspraken kunnen tot 48 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Geannuleerde of vergeten afspraken binnen deze termijn worden voor 100% in rekening gebracht.
  8. Betaling verloopt contant of via de mobiel bankieren app en wordt direct na het consult of de massagebehandeling voldaan.
  9. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden verklaar je tevens dat je Praktijk Essence niet aansprakelijk stelt voor bij- en/of nawerkingen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van een consult of massagebehandeling die aan jou gegeven is.